Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. słownik pojęć

Serwis - Strona internetowa znajdująca się pod adersem: https://scan-food.pl/ oraz aplikacja korzystająca z adresu https://scan-food.pl/app/

Operator - Administrator danych osobowych w postaci firmy o nazwie Rafał Budzis której siedziba znajduje się pod adresem Aleja Wyzwolenia 6 / 6, 58-300 Wałbrzych. Identyfikująca się numerami NIP: 8863005651, REGON: 380881003. Kontakt do administratora danych odbywa się poprzez e-mail: rafal@budzis.pl

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu

2. Informacje ogólne

Dokument ten powstał aby szczegółowo określić środki techniczne i organizacyjne, procedury i zasady, które zapewnią ochronę przetwarzanych danych osobowych przed potencjalnym zagrożeniem. Korzystając z serwisu, użytkownik oświadcza, że otrzymał zgodę od lekarza do udziału w dietach, programach, treningach i ćwiczeniach opisanych w serwisie. Nigdy nie ignoruj ani nie opóźniaj korzystania z profesjonalnych porad medycznych. Serwis wymaga, aby skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek porad otrzymanych za pośrednictwem serwisu. Nie wszystkie ćwiczenia, diety lub czynności opisane na stronie internetowej są odpowiednie dla każdego.

Serwis to miejsce w sieci, w którym każdy użytkownik może zapisywać dane na temat produktów spożywczych, własnych celów oraz ich postępów. Może wymieniać się przepisami oraz współdzielić bazę produktów z innym użytkownikiem. Wszystkie dane podawane w aplikacji są gromadzone na serwerach. W momencie wysłania prośby o usunięcie danych operator usuwa wszystkie dane bez możliwości przywrócenia konta.

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa danych osobowych określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację warunków określonych w tym dokumencie oraz w regulaminie.

3. Dostępność

Serwis można przeglądać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu za pomocą jakiejkolwiek przeglądarki internetowej, aczkolwiek zalecane jest przez Operatora korzystanie z najnowszej wersji tego oprogramowania.

4. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych

Celem przechowywania danych osobowych jest umożliwienie użytkownikowi swobodnego korzystania z własnego, indywidualnego konta w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownik podający dane osobowe w swoim profilu, wyraża zgodę na ich przetwarzanie tak długo jak istnieje jego konto. Użytkownikowi przysługuje pełny wgląd do danych osobowych zawartych we własnym profilu. Użytkownik ma prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, w tym do całkowitego usunięcia swojego konta.

Dane, które przechowujemy to tzw. dane zwykłe (imię, nazwisko, adres e-mail) - regulacje związane z danymi zwykłymi obejmuje artykuł 6 rozporządzenia RODO.

Zgromadzone dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem usługi MailChimp. Szanujemy prywatność Użytkowników i nie narażamy ich na otrzymywanie żadnych niechcianych ofert reklamowych czy spamu.

Serwis korzysta z usług MailChimp do wysyłania kampani e-mail. Ta usługa jest świadczona przez Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Jeśli użytkownik podczas rejestracji poda adres e-mail, będzie on przechowywany na serwerach MailChimp w USA. Jeśli użytkownik nie chce otrzywać od Operatora wiadomosci e-mial, będzie musiał zrezygnować z subskrypcji. W tym celu podajemy link w kazdej wysyłanej przez nas wiadomosci e-mial.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności MailChimp na stronie https://mailchimp.com/legal/terms/ .

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności zachęcamy do kontaktu przy użyciu poczty elektronicznej na e-mail: rafal@budzis.pl. Użytkownikowi zawsze przysługuje także możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, Serwis korzysta z szyfrowania z użyciem certyfikatu SSL. Szczegóły certyfikatu dostępne są dla każdej osoby w pasku adresu przeglądarki.

Serwis korzysta z technologii cookies. Dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę, wspomóc proces logowania, obsługę niektórych formularzy. Jeżeli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były przetwarzane, to może wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Hotjar (Hotjar Limited z siedzibą na Malcie).

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Operator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać będzie tego rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu o ewentualne nowe funkcjonalności. O wszelkich zmianach Operator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

5. Wykorzystywanie danych w celach usprawnienia serwisu

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

6. Wyłączenia odpowiedzialności

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i najczęściej nie są w żaden sposób nadzorowane przez Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Operator zaleca się zapoznać.

Serwis jest dostarczony na zasadzie "delivered as is". Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody użytkownika, powstałe na skutek korzystania z Serwisu. Nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych o produktach które przechowywane są w bazie danych operatora oraz bazie danych projektu openfoodfacts. (https://pl.openfoodfacts.org/)

Operator dokłada nieustannej staranności, aby prowadzony przez niego Serwis był wolny od błędów i usterek zagrażających użytkownikom , jednak nie może zagwarantować, że takowe nigdy nie powstaną.

Operator Serwisu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez kogoś w Serwisie treści niepoprawnych merytorycznie, obraźliwych lub niezgodnych z prawem.

Operator nie odpowiada za treść dostarczonych przez użytkowników porad, ocen, przepisów, produktów żywieniowych.