Regulamin

1. słownik pojęć

Serwis - Strona internetowa znajdująca się pod adersem: https://scan-food.pl/ oraz aplikacja korzystająca z adresu https://scan-food.pl/app/

Operator - Administrator danych osobowych w postaci firmy o nazwie Rafał Budzis której siedziba znajduje się pod adresem Aleja Wyzwolenia 6 / 6, 58-300 Wałbrzych. Identyfikująca się numerami NIP: 8863005651, REGON: 380881003. Kontakt do administratora danych odbywa się poprzez e-mail: rafal@budzis.pl

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

UODO - Urząd Ochrony Danych Osobowych

Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu

2. Rodzaj i zakres usług:

2.1 Serwis oferuje możliwość prowadzenia dziennika elektronicznego. W którym możesz zapisywać :

  • 2.1.1 własne produkty spożywcze z takimi danymi jak makroelementy oraz niektóre mikroelementy.
  • 2.1.2 daty spożycia produktów spożywczych
  • 2.1.3 swoje wyniki na podstawie takich wartości jak zmiana wagi, zmiana obwodów lub notatki przypisywane do konkretnego dnia.
  • 2.1.4 Własne cele.
  • 2.1.5 Własne zestawy treningowe.

2.2 Ponadto serwis podczas jego użytkowania analizuje wprowadzane dane aby pokazać:

  • 2.2.1 ilość spożytych kalorii i makro elementów
  • 2.2.2 tygodniowe statystyki postępów
  • 2.2.3 Założenie konta oraz użytkowanie Serwisu jest w pełni darmowe.
  • 2.2.4 W celu usunięcia konta należy wysłać wiadomośc e-mail do administratora danych osobowych na adres e-mail: rafal@budzis.pl
  • 2.2.5 Usunięcie konta nie jest równoznaczne z usunięciem dodanych produktów

3. Warunki świadczenia usług

3.1 Korzystając z serwisu www, użytkownik oświadcza, że otrzymał zgodę od lekarza do udziału w dietach, programach, treningach i ćwiczeniach opisanych na stronie internetowej.

3.2 Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu, przeglądarki stron www akceptującej pliki Cookie oraz obsługującej język Javascript oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.3 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu , zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.4 Szczegółowe zasady wykorzystania Twoich danych reguluje Polityka prywatności.